Öğr. Gör. YÜCEL BULUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. YÜCEL BULUT

T: (0282) 250 3307

M ybulut@nku.edu.tr

W ybulut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (DİSİPLİNLEARASI) (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) (YL)
Öğrenim Yılları: 2011-2013
Tez:
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Enformasyon Memuru ELAZIĞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2013
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TURAN M., BULUT Y., ÖZTÜRK G., Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili Kurumların ve Acil Çağrı NumaralarınınBilinilirliği Gümüşhane Örneği, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TURAN M., BULUT Y., ÖZTÜRK G., Topcu Z., Farklı Risk Grubu İllerde Operasyonel Ekiplerin KBRN-E Olaylarına Müdahale ve Hazırlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası KBRN Kongresi (05.12.2017-07.12.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. BOZTEPE N., EREN ÇİTAK E., DİLEK F., AYDOĞDU Z. D., BULUT Y., COMPUTER SKILLS OF MEDICAL SECRETARIES WORKING IN HEALTH INSTITUTIONS: A CASE STUDY, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. EREN ÇİTAK E., DİLEK F., BULUT Y., BOZTEPE N., YILMAZ COŞKUN E., IDENTIFYING BODY PERCEPTIONS OF ELDERLY LIVING IN NURSING HOMES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. BULUT Y., EREN ÇİTAK E., DİLEK F., BOZTEPE N., DEMİROĞLU K., IDENTIFYING FIRST AID KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS FROM VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. TURAN M., BULUT Y., ÖZTÜRK G., ŞAHİNÖZ S., DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVELS OF THE FIRST AID FOR THE PERSONNEL WORKING IN THE FIRE FIGHTING THE EXAMPLE OF KAHRAMANMARAS PROVINCE, INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT (23.10.2017-25.10.2017).
Özet bildiri
6. Yücel H., TURAN M., ÖZTÜRK G., BULUT Y., EMERGENCY ASSISTANCE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT EFFECTIVE USE IN DISASTERS: AN EXAMPLE OF GUMUSHANE UNIVERSITY, 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (13.10.2017-15.10.2017).
Özet bildiri
7. Gürsoy B., TURAN M., ÖZTÜRK G., BULUT Y., Üniversitesi Öğrencilerinin Afetlerde Gönüllülük Düzeyinin Tespiti: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği, 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (13.10.2017-15.10.2017).
Özet bildiri
8. TURAN M., BULUT Y., ÖZTÜRK G., GÖKTEKİN Z., Determining the Knowledge and Behavior Levels of the Students Taking Disaster Awareness Training: The Example ofTekirdag Province, 3. International Journal of Health Administration and Education Congress (07.04.2017-09.04.2017).
Özet bildiri
9. BULUT Y., ÖZTÜRK G., TURAN M., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEK OKULUNDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN AFET EĞITIM ÖNCESI VE SONRASI TEMEL AFET BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ, Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 (02.03.2016-04.03.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. VAROL SARAÇOĞLU G., ÖZKAYA S., BULUT Y., Özgör e., Sali Chairoulach e., Kükürt Dioksit ve Partiküler Madde 10 Düzeyleri ile Ölümlerin İlişkisi, Türk toraks derneği güz sempozyumu (18.11.2017-19.11.2017).
Özet bildiri
Sanatsal Faaliyetler
1. ULUSLAR ARASI ARAMA KURTARMA OYUNLARI, 25.04.2016-29.04.2016.
Özgün
Katıldığı Kurslar
TEMEL ARAMA KURTARMA KURSU, Yer:AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, 02.04.2012-20.04.2012.
BİLGİSAYAR İŞELTMENLİĞİ, Yer:ELAZIĞ MERKEZ ÖZEL YENİ PUSULA KURSU, 07.12.2009-28.01.2010.
SİVİL SAVUNMA VE ARAMA KURTARMA, Yer:BURSA VALİLİĞİ, 26.01.2009-29.01.2009.